Rodzaje separatorów

W miejscach gdzie jest duże stężenie tłuszczów ropopochodnych, tłuszczów organicznych, jak i kwasów zachodzi konieczność montowania separatorów. Separatory mogą być różne, na rynku są koalescencyjne, lamelowe, tłuszczu i skrobi. W zależności od naszych potrzeb, taki separator montujemy. Najczęściej montujemy separator tłuszczu, na przykład separator tłuszczów ropopochodnych, który używany jest w warsztatach samochodowych, na parkingach, myjniach samochodowych i fabrykach samochodów, a więc wszędzie tam, gidze tłuszcze cięższe do wody muszą zostać w ściekach odpowiednio zatrzymane. Separator tłuszczów ropopochodnych, to inaczej separator koalescencyjne. W gastronomii używa się separatory tłuszczu, albo skrobi, by oddzielić tłuszcze organiczne. Także w przetwórstwie spożywczym używa się separatorów lamelowych, albo tłuszczu czy skrobi. Separatory umożliwiają pozbywanie się tłuszczów i innego rodzaju stałych substancji, które są cięższe od wody i tym samym nie mogą w tej postaci dostawać się do ścieków kanalizacyjnych.