Po co separator w myjni samochodowej

Myjnie samochodowe muszą być podłączone do kanalizacji, by odprowadzać zabrudzenia i ścieki po każdym myciu samochodu. Zachodzi tutaj więc potrzeba zamontowania odpowiedniego systemu kanalizacyjnego, a być może nawet odpowiednich rozmiarów i wydajności przepompowni ścieków. To jednak nie wystarcza. Dziennie bowiem myjnia samochodowa narażona jest na pozostawiane różnych tłuszczów i substancji ropopochodnych, które muszą być rozbite przed spływem do kanalizacji. Dlatego w myjniach samochodowych niezbędny jest separator tłuszczów ropopochodnych, który za pomocą zjawiska grawitacji rotacyjnej tłuszczów i substancji lżejszych od wody. Przeważnie firmy, które montują nam systemy kanalizacyjne, mogą nie tylko sprzedać odpowiedni dla nas separator, ale także go zamontować i prowadzić jego serwis. Zanieczyszczenia ropopochodne są bardzo niebezpieczne dla ścieków i ogólnie dla środowiska. Każda myjnia natomiast musi spełniać normy ekologiczne, wedle europejskich praw i zapisów, a tutaj niezbędne jest montowanie separatorów.