Otwieramy parking

Parkingi, zwłaszcza w centrach miast, jak i w miejscowościach turystycznych są obiektem w pełni dochodowym. Nie wymagają też zbyt wielkich nakładów finansowych, zwłaszcza jeśli nie dzierżawimy gruntu, a jesteśmy jego właścicielem. Co jednak jest naszym obowiązkiem, to zadbanie o na przykład system kanalizacji. Woda bowiem musi być odprowadzana, nie tylko z obowiązku, ale też by nie tworzyły się kałuże, a także by nie niszczyć parkingowej nawierzchni. Studzienki kanalizacyjne, odpowiednie wpusty podłogowe, a czasem nawet przepompownie wody deszczowej, mogą się więc okazać, niezbędne, by woda sprawnie i szybko spływała z powierzchni parkingowej. Tu jednak może się okazać niezbędny także separator tłuszczów ropopochodnych, który pozwoli odprowadzać różnego typu smary, oleje i inne ciecze, charakterystyczne dla samochodów i ruchu samochodowego Taki separator montujemy na własny koszt, jest to jednak bardzo wytrzymałe urządzenie, nie ma więc konieczności wymieniania go w krótkich okresach czasowych