Separatory tłuszczów

W dzisiejszym świecie ekologia ma bardzo duże znaczenie. Dlatego w gastronomii, serwisach samochodowych, automyjniach czy przy przepompowniach wody stosuje się separatory tłuszczów. Tłuszcze są różnego pochodzenia, dlatego i separatory mają także różne zastosowanie. Na przykład separator tłuszczów ropopochodnych stosuje się wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z samochodami, czyli serwisach samochodowych, automyjniach czy na parkingach, gdzie woda deszczowa czy po roztopach śniegowych spływa do kanalizacji. W gastronomi stosuje się separator tłuszczów węglowodanowych, które nie mogą spływać do ogólnej kanalizacji i ścieków. Separatory mogą być z betonu, albo plastiku czy też z innego tworzywa sztucznego, lub żeliwnego, w zależności gdzie potrzebujemy go zamontować. Możemy bowiem na zewnątrz, na przykład w przypadku parkingów samochodowych, budek gastronomicznych czy warsztatów samochodowych, ale możemy też wewnątrz, co często ma miejsce w hotelach, w lokalach gastronomicznych czy restauracjach czy innego typu pomieszczeniach, gdzie przygotowuje się żywność, dla większej liczby osób, na przykład w szpitalach.

Separatory tłuszczów